Na začetku šolskega leta učenci v vseh razredih volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole (učenci 1. razreda so v SUŠ sprejeti slavnostno v mesecu oktobru).

Člani skupnosti učencev šole se sestajajo v pisarni šolske pedagoginje, kjer:

 • razpravljajo o pripombah in predlogih oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami in drugimi dejavnostmi, ki jih organizira šola
 • razpravljajo o življenju in delu šole, obravnavajo sporočila iz skrinjice zaupanja
 • spremljajo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjajo na morebitne kršitve pravic učencev
 • se dogovarjajo o sodelovanju pri organizaciji šolskih prireditev (npr. slavnostni sprejem prvošolcev) in pri različnih projektih (npr. Zdrava šola) ter informirajo sošolce
 • načrtujejo skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije,…).
 • predlagajo izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje)
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo (npr. presenečenje za svetovni dan učiteljev) 

Predstavniki SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE v šolskem letu 2018/2019:

 • Tjaša Slekovec, Aleksej Oletič (1. r)
 • Svit Malek, Tim Ljubec (2. r)
 • Mia Tomanič, Luka Tratnjek (3. r)
 • Tia Tomanič, Gloria Ritonja (4. r)
 • Simon Rostaher, Neža Košti (5. r)
 • Anja Čeh, Tilen Voršič (6. r)
 • Niko Lackovič, Urban Kouter (7. r)
 • Patricija Rojht, Alisa Oletič (8. r)
 • Zala Kšela, Andrej Bunderla (9. r)
 • PREDSEDNICA: Patricija Rojht, 8. r
 • PODPREDSEDNICA: Alisa Oletič, 8. r
 • TAJNICA: Anja Čeh, 6. r

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

Na šolskem otroškem parlamentu so se dne 20. 12. 2018 zbrali predstavniki vseh razredov. Razpravljali so na temo Šolstvo in šolski sistem, s poudarkom na šolski klimi in odnosih v šoli. Del razprave je bil namenjen tudi pregledu poročila in uresničevanja predlogov iz lanskega šolskega leta.

Mladi parlamentarci so izpostavili najpomembnejše misli in predloge iz razrednih parlamentov, člani delovnega predsedstva pa jih bodo zapisali kot skupno poročilo naše šole.

Na koncu so potekale volitve delegatov za medobčinski parlament. Delegati so se odločili za javno glasovanje z dvigom rok. Največ glasov sta prejeli Patricija Rojht in Alisa Oletič.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

POROČILO ŠOLSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA OŠ MALA NEDELJA

 

(Skupno 216 obiskov, današnjih obiskov 1)